PANDUAN eLESEN

 • eLESEN membolehkan pengguna/pelesen memohon Lesen Premis Perniagaan / Iklan Majlis secara terus tanpa perlu hadir ke majlis tertakluk pada syarat-syarat tertentu
 • Sistem ini melibatkan proses Pendaftaran Pelesen Baru, Permohonan Lesen Baru dan Pembaharuan Lesen yang sedia ada
 • Untuk menggunakan Sistem eLESEN ini, pengguna/pelesen perlu mendaftar ID eLESEN dan Kata Laluan
 • Di dalam Sistem eLESEN, pengguna/pelesen dapat menyemak maklumat peribadi/profil dan maklumat terperinci setiap lesen yang didaftarkan
 • Pengguna/pelesen juga dapat memperbaharui lesen, menambah lesen baru, membuat pembayaran lesen dan mencetak lesen yang telah dibayar

Pendaftaran Pelesen

 • Pendaftaran dibuka kepada mana-mana pihak yang ingin menjalankan perniagaan di kawasan kawalan majlis
 • Pengguna perlu memasukkan maklumat individu dan perniagaan dalam proses pendaftaran ini
 • ID eLESEN yang didaftarkan mestilah menggunakan Nombor Kad Pengenalan Baru selaras dengan konsep inisiatif MYID Kerajaan
 • Untuk pelesen yang pernah berurusan dengan pihak majlis sebelum ini, mereka dapat menyemak akaun lesen yang sedia ada dan mengesahkan ID eLESEN tanpa perlu berdaftar sebagai pengguna/pelesen yang baru

Pembaharuan Lesen

 • Pembaharuan Lesen adalah berdasarkan senarai aktiviti/transaksi lesen sebelum ini

Permohonan Lesen Baru

 • Pelesen yang memohon Lesen Tidak Berisiko sahaja yang dapat melakukan pembayaran melalui Sistem FPX dan seterusnya mencetak lesen tersebut secara atas talian
 • Untuk Lesen Yang Berisiko, pelesen perlu berurusan secara manual di kaunter majlis untuk proses pembayaran

Proses Pembayaran

 • Pengguna boleh memilih samada untuk melakukan pembayaran atas talian ataupun pembayaran di kaunter
 • Untuk proses pembayaran atas talian, pengguna harus mempunyai akaun bank (internet banking) yang berdaftar dengan Sistem FPX
 • Untuk pembayaran di kaunter, pengguna perlu mencetak resit bil lesen dan mengesahkannya di kaunter majlis semasa proses pembayaran
 • Pengguna boleh mencetak sijil lesen pada bila-bila masa selepas pembayaran yang sah dilakukan

Sijil Lesen

 • Sijil lesen boleh dicetak pada bila-bila masa setelah pembayaran yang sah dilakukan
 • Pengguna perlu memastikan komputer telah dipasang dengan perisian Adobe Reader
 • Pastikan cetakan Sijil Lesen Perniagaan jelas/terang